Sarvilammen kalastussäännöt


1. Kalastus on maksutonta Sodankylän Perhokalastajat Ry:n jäsenille.


2. Avovesikautena ainoa sallittu viehe on perho.


3. Heittokohon käyttö on sallittu.


4. Mukaan saa ottaa yhden taimenen, harjuksen (joiden alamitta on

   40 cm) tai kirjolohen kalastajaa kohti vuorokaudessa. Rannalla voi

   kuitenkin paistaa ja syödä useamman. Muiden kalalajien määrää ei

   ole rajoitettu.


5. Pilkkiminen on sallittu samoin saalismäärin kuin edellä.


6. Veneiden ja lauttojen käyttö on kielletty. Kelluntarenkaan käyttö

   on sallittu. Vain kaksi kelluntarengasta saa olla kerrallaan lamme-

   ssa. Useampien kelluntarengaskalastajien ollessa lammella on

   kalastusvuoron kesto 30min, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Kellunta-

   renkaalla kalastava väistää rannalla kalastavaa. Pelastusliiviä on

   käytettävä kelluntarengaskalastuksessa.


7. Vain yksi vapa kalastajaa kohden saa olla käytössä kerrallaan.


8. Vierailta peritään 5 euron vieraslupamaksu vuorokaudelta. Lapsilta

    (alle 12 vuotta) ei vieraslupamaksua peritä. Mukana täytyy olla

    seuranjäsen isäntänä.


9. Saalistiedot on merkittävä kodalla olevaan vihkoon. Joka on

    postilaatikossa kodan edessä


10. Rantojen, veden ja jään roskaaminen on kielletty. Nuotiota saa

     pitää vain merkityillä tulipaikoilla, niin kesällä kuin talvellakin.

     Näiden kalastussääntöjen rikkojaa rangaistaan kalastuskiellolla tai

     jäsenen erottamisella yhdistyksestä