Sarvilammen kalastussäännöt


  1. Kalastus on maksutonta Sodankylän Perhokalastajat Ry:n jäsenille.
  2. Avovesikautena ainoa sallittu viehe on perho.
  3. Heittokohon käyttö on sallittu.
  4. Mukaan saa ottaa yhden taimenen, harjuksen (joiden alamitta on40 cm) tai kirjolohen kalastajaa kohti vuorokaudessa. Rannalla voi kuitenkin paistaa ja syödä useamman. Muiden kalalajien määrää ei ole rajoitettu.
  5. Pilkkiminen on sallittu samoin saalismäärin kuin edellä.
  6. Veneiden ja lauttojen käyttö on kielletty. Kelluntarenkaan käyttö on sallittu. Vain kaksi kelluntarengasta saa olla kerrallaan lammessa. Useampien kelluntarengaskalastajien ollessa lammella on kalastusvuoron kesto 30min, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Kelluntarenkaalla kalastava väistää rannalla kalastavaa. Pelastusliiviä on käytettävä kelluntarengaskalastuksessa.
  7. Vain yksi vapa kalastajaa kohden saa olla käytössä kerrallaan.
  8. Vierailta peritään 15€ vieraslupamaksu vuorokaudelta. Lapsilta (alle 12 vuotta) ei vieraslupamaksua peritä. Mukana täytyy olla seuranjäsen isäntänä.
  9. Saalistiedot on merkittävä kodalla olevaan vihkoon. Joka on postilaatikossa kodan edessä.
  10. Rantojen, veden ja jään roskaaminen on kielletty. Nuotiota saapitää vain merkityillä tulipaikoilla, niin kesällä kuin talvellakin. Näiden kalastussääntöjen rikkojaa rangaistaan kalastuskiellolla tai jäsenen erottamisella yhdistyksestä